zasoby ludzkie jako kapitał

RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t

Temat: Praca magisterska - spis treści
Witam. Piszę pracę magisterską na temat "Zasoby ludzkie jako główny zasób przedsiębiorstwie na przykładzie ...". Z moim promotorem ustaliłam głównie ostatni rozdział "analiza procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie". Proszę o wskazówki czy pozostałe rozdziały mam dobrze ułożone. ROZDZIAŁ I. ZASOBY LUDZKIE WAŻNYM ELEMENTEM KAŻDEJ ORGANIZACJI 1. Zasoby ludzkie jako kapitał. 2. Modele polityki personalnej. 3. Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu. ROZDZIAŁ II. KIEROWANIE I MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Istota pracy kierowniczej – role i umiejętności. 2. Techniki i style kierowania ludźmi. 3. Motywowanie jako funkcja zarządzania i mechanizmy nimi kierujące. 4. Narzędzia motywacyjne pracowników ROZDZIAŁ III. . CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE...
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=120

 

Powered by WordPress dla [RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t]. Design by Free WordPress Themes.