zasada czynnego udzialu strony

RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t

Temat: praca licencjacka z administracji
...środków dowodowych 2. Rodzaje środków dowodowych 2.1. Dowód z dokumentów 2.2. Zeznania świadków 2.3. Opinie biegłych 2.4. Oględziny 2.5. Przesłuchanie stron 2.6. Oświadczenia stron 2.7. Środki dowodowe nienazwane Rozdział III: Fakty nie wymagające dowodów 1. Fakty powszechnie znane 2. Fakty znane organowi z urzędu Rozdział IV: Ogólne zasady postępowania dowodowego 1. Zasada prawdy obiektywnej 2. Zasada swobodnej oceny dowodów 3. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu 4. Zasada otwartego systemu dowodów 5. Zasada równej mocy środków dowodowych. Zastanawiam się czy to wystarczy czy jeszcze coś dopisać/zmienić? Będę bardzo wdzieczna za udzielenie porady Pozdrawiam
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=235Temat: TEST O SPOŁECZEŃ
...146 Organem administracji samorządowej w powiecie jest 147 Zasada praworządności jako jedna z zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego oznacza 148 Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym oznacza 149 Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w postępowaniu administracyjnym oznacza 150 Zasada informacji faktycznej i prawnej w postępowaniu administracyjnym oznacza 151 Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym oznacza 152 Zasada przekonywania w postępowaniu administracyjnym oznacza 153 Jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, zaś skarżący ponowił skargę w tej samej sprawie to 154 Zasada szybkości postępowania administracyjnego oznacza 155 Zasada ugodowego załatwiana spraw administracyjnych oznacza 156 Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym oznacza...
Źródło: frombo.nethit.pl/viewtopic.php?t=395
 

Powered by WordPress dla [RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t]. Design by Free WordPress Themes.