oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t

Temat: Praca w Wesolej w Instytucie Nasiennictwa
...i oświadczenia: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego życiorys i list motywacyjny Wypełniony kwestionariusz osob. dla osoby ubiegającej się o zatr. (załącznik Nr 1 do rozporządzenia MIPS zm. rozporządzenie w sprawie zakresu prow. przez pracodawców dok. w sprawach zw. ze stosunkiem pracy oraz sp. prow. akt osobowych prac. (Dz. U z 2006r. nr 125, poz.869) Kopie dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,311,96373241,96373241,Praca_w_Wesolej_w_Instytucie_Nasiennictwa.htmlTemat: co to za dokument i gdzie załatwić?
co to za dokument i gdzie załatwić? oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i posiadaniu zdolności do czynności prawnych? czy oświadczenie o niekaralności i w/w to 2 różne dokumenty?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,785,50471942,50471942,co_to_za_dokument_i_gdzie_zalatwic_.html


Temat: Praca w policji (dokumenty aplikacyjne)
...Witam, znalazłam ogłoszenie o "papierkowej" pracy w Policji. Wśród wymaganych dokumentów aplikacyjnych jest kilka oświadczeń, m. in.: 1. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 2. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. MOJE PYTANIA: - w przypadku 1 i 2, takie oświadczenie piszę sama (czy jest jakiś szablon), czy ktoś (np. sąd) takie oświadczenie wydaje na mój wniosek? - w przypadku 3, czy kopia mojego polskiego dowodu osobistego jest wystarczająca? Będę wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,95850958,95850958,Praca_w_policji_dokumenty_aplikacyjne_.html
 

Powered by WordPress dla [RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t]. Design by Free WordPress Themes.