Trzy czyste typy prawomocnego panowania

RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t

Temat: Dlaczego jesteśmy wrogami fiskalizmu i biurokracji...
...według niego przeszkadza w rozwoju społeczeństwa, jest wszechobecna w państwie biurokratycznym. Koncepcje Maxa Webera Z założenia przyjętego przez Maxa Webera żyjącego w okresie szczytowym pruskiego totalitaryzmu, biurokracja miała być idealną i bezbłędną formą organizacji, jednakże wraz z jej rozrostem staje się ona jako system organizacyjny coraz bardziej dysfunkcjonalna. Typy prawomocnego panowania Trzy czyste typy prawomocnego panowania (legitymizacji władzy): 1. racjonalnej (legalnej) - opartej na przekonaniu o "legalności" zasad i normatywnych reguł sprawowania władzy oraz prawie tych, którzy zgodnie z nimi sprawują władzę do wykonania poleceń. 2. tradycjonalnej - związanej silnie z przekonaniem o świętości nieprzemijającej tradycji i legitymizacji statusu tych, którzy sprawują zgodnie z nią...
Źródło: kop2010.fora.pl/a/a,11.html

 

Powered by WordPress dla [RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t]. Design by Free WordPress Themes.